Citibank arbeider for å gi forbrukere, bedrifter, myndigheter og institusjoner et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester.

Citibank arbeider for å skape de beste resultatene for sine klienter og kunder med finansielle løsninger som er enkle, kreative og ansvarlige. Citibank er en del av Citigroup, som er en institusjon som forbinder over 1000 byer, 160 land og millioner av mennesker.

Citibank tilbyr en variasjon av lån og tjenester som student lån, personlige lån, boliglån og personlig kredittlinje.

Kontakt:

21 05 60 73
Tordenskiolds gate 8 -10,
0160 Oslo

Postboks 1481 Vika,
0116 Oslo
} else {