Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som tida går stiger avdragsandelen, og renteandelen blir mindre. Terminbeløpet kalles annuitet og finnes ved å multiplisere lånebeløpet med en annuitetsfaktor.

Annuitetsfaktor

Annuitetsfaktor er en størrelse innenfor økonomi som angir summen av rente og avskrivning per år, det vil si årlig ytelse for å avdra og forrente et annuitetslån.

I forhold til et serielån med samme løpetid vil innbetalingene på et annuitetslån være lavere i begynnelsen, men større mot slutten. Gjennom hele løpetiden er den samlede gjelden større ved et annuitetslån, og de totale rentekostnadene blir dermed større. Dersom en lånetaker har råd til å betjene de store første innbetalingene i et serielån, og kan opprettholde denne betalingsevnen, kan det imidlertid lønne seg å heller velge et annuitetslån med kortere løpetid.