Boligkreditt, som Parajumper Svart også omtales som et rammelån, er et fleksibelt lån hvor du har mulighet til fritt å låne mer (trekke opp) innenfor den avtalte rammen. Dette er et alternativ for deg med ryddig økonomi og som kan tilby sikkerhet i egen bolig innenfor 70 % av godkjent markedsverdi.

Med rammelån får du innvilget en låneramme. Du velger selv om du vil benytte hele eller deler av denne. Lånet betjenes i nettbanken.