Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med to ulike rentesatser. Men det ser ut som om det er et lån.

Du legger inn rentesats og og varighet på to lån. Typisk vil dette være ett lån som er innenfor 60 % av markedsverdien, og et lån som går ut over dette. Topplånet vil ha en høyere rentesats og en kortere tilbakebetalingstid. Den nominelle renten som oppgis Golden Goose Superstar Sneakers Sale gjelder for første termin. Deretter vil den gå nedover, siden det dyreste lånet nedbetales først. Den effektive renten beregnes for summen av de to dellånene. Den effektive renten kan være lavere enn den nominelle renten, fordi den nominelle snittrenten synker etterhvert som det dyreste lånet nedbetales.