Ved å ha lån i samme valuta som man har inntekter, reduserer man valutarisikoen. Andre grunner til å ønske valutalån er at man ønsker et lavere rentenivå enn det norske. Valutalån er lån i annen valuta enn norske kroner. Et valutalån påvirkes av både rente- og kursutvikling, og kan derfor like gjerne bli dyrt som billig. Valutagevinster er skattbare og tap er fradragsberettiget. Gevinsten skattlegges som annen kapital med 28 prosent.